Medlemsfordeler

Oversikt over noe av hva FFFS har utrettet, med andre ord:
Medlemsfordeler

Vi mottok mer enn 240 saker i fjor, flesteparten av dem er løst eller er under behandling. Hittil i år har vi fått inn ca 120 saker, med stort og smått.

 • Vi gjennomførte tre rettssaker i fjor.
 • Tvangstrekksaken i Borgarting Lagmannsrett, hvor vi tapte.
 • Høyesterett om samme sak, som vi vant.
 • Sekstitoårssaken i Nedre Telemark tingrett i Skien, hvor vi også tapte, men vi anket resultatet direkte til høyesterett. Anken ble avslått og saken kommer opp for Nedre Telemark Lagmannsrett 9-10 juni i år.
 • En sak i rettsforhandling, som vi vant på vegne av vårt medlem. Erstatning er utbetalt.
 • Vi har også vunnet frem i saker hvor usaklig oppsigelse var årsaken. I slike saker har vi også vunnet frem med erstatninger til de det gjelder.
 • Vi har også hjulpet medlemmer i vanskelige skattesaker, med godt resultat.
 • Hittil i år har vi sendt fire stevninger til retten. Det gjelder de ansatte i Secora som hver sommer blir trukket urettsmessig i sommerhyren, samt en som går på feil utbetaling i HRG, samt to andre stevninger.
 • Videre har vi flere andre vanskelige saker, som muligens også havner i rettssystemet.
 • Om kort til vil våre medlemmer få tilbud om lavere teletjenester.

Vi er nå passert 1800 i medlemsnummer. Økningen hittil i år er på ca 130 nye medlemmer.

Dråpen har blitt større og har også økt ganske mye i opplag. Det vi legger mest merke til, i den sammenheng, er den store økningen i leserbrev, det er noe vi setter stor pris på. Dette viser at folk er opptatt av det vi driver med. Man er ikke lenger rabulist ved å være medlem i FFFS.

Næringen har også begynt å ta oss på alvor, det ser vi blant annet på alle de henvendelsene vi får fra den kanten. Heldigvis har de forstått det budskapet vi prøver å formidle. Sammen skal vi klare å få politikerne til å forstå hva som må til for å drive skipsfart fra Norge.
FFFS organiserer seilende i alle fartsområder. Fra kaptein til lærling.
Sammen kan vi bevare arbeidsplassene og sikre rekruttering.

Medlemsfordeler

Oversikt over noe av hva FFFS har utrettet, med andre ord:
Medlemsfordeler

Vi mottok mer enn 240 saker i fjor, flesteparten av dem er løst eller er under behandling. Hittil i år har vi fått inn ca 120 saker, med stort og smått.

 • Vi gjennomførte tre rettssaker i fjor.
 • Tvangstrekksaken i Borgarting Lagmannsrett, hvor vi tapte.
 • Høyesterett om samme sak, som vi vant.
 • Sekstitoårssaken i Nedre Telemark tingrett i Skien, hvor vi også tapte, men vi anket resultatet direkte til høyesterett. Anken ble avslått og saken kommer opp for Nedre Telemark Lagmannsrett 9-10 juni i år.
 • En sak i rettsforhandling, som vi vant på vegne av vårt medlem. Erstatning er utbetalt.
 • Vi har også vunnet frem i saker hvor usaklig oppsigelse var årsaken. I slike saker har vi også vunnet frem med erstatninger til de det gjelder.
 • Vi har også hjulpet medlemmer i vanskelige skattesaker, med godt resultat.
 • Hittil i år har vi sendt fire stevninger til retten. Det gjelder de ansatte i Secora som hver sommer blir trukket urettsmessig i sommerhyren, samt en som går på feil utbetaling i HRG, samt to andre stevninger.
 • Videre har vi flere andre vanskelige saker, som muligens også havner i rettssystemet.
 • Om kort til vil våre medlemmer få tilbud om lavere teletjenester.

Vi er nå passert 1800 i medlemsnummer. Økningen hittil i år er på ca 130 nye medlemmer.

Dråpen har blitt større og har også økt ganske mye i opplag. Det vi legger mest merke til, i den sammenheng, er den store økningen i leserbrev, det er noe vi setter stor pris på. Dette viser at folk er opptatt av det vi driver med. Man er ikke lenger rabulist ved å være medlem i FFFS.

Næringen har også begynt å ta oss på alvor, det ser vi blant annet på alle de henvendelsene vi får fra den kanten. Heldigvis har de forstått det budskapet vi prøver å formidle. Sammen skal vi klare å få politikerne til å forstå hva som må til for å drive skipsfart fra Norge.
FFFS organiserer seilende i alle fartsområder. Fra kaptein til lærling.
Sammen kan vi bevare arbeidsplassene og sikre rekruttering.