Innmelding

Innmelding i henhold til Fellesforbundet For Sjøfolk vedtekter.

Fyll inn feltene nedenfor og klikk på knappen “send innmelding” nederst på siden.

Navn (Obligatorisk)

Postadresse

Postnr./sted

Fødselsdato

Telefon

Mobiltelefon

Epost

Skipets navn

Rederiets navn

Stilling ombord

Vervet av

Fullmakt

Jeg

Medlem nr

i Forbund

gir herved Fellesforbundet For Sjøfolk fullmakt til å melde meg ut av ovennevnte forbund.

Innmelding

Innmelding i henhold til Fellesforbundet For Sjøfolk vedtekter.

Fyll inn feltene nedenfor og klikk på knappen “send innmelding” nederst på siden.

Navn (Obligatorisk)

Postadresse

Postnr./sted

Fødselsdato

Telefon

Mobiltelefon

Epost

Skipets navn

Rederiets navn

Stilling ombord

Vervet av

Fullmakt

Jeg

Medlem nr

i Forbund

gir herved Fellesforbundet For Sjøfolk fullmakt til å melde meg ut av ovennevnte forbund.