Adresseendring

Har du flyttet, fått nytt telefonnummer eller ny epostadresse, eller endret stilling?
Fyll inn skjema så vi kan ha oppdatert medlemsdatabase.

Navn

Skriv inn enten Medlemsnummer eller fødselsdato

Medlemsnr.

Fødselsdato

-

Gammel postadresse

Gammelt postnr./sted

-

Ny postadresse

Nytt postnr./sted

Telefon

Mobiltelefon

Epost

-

Skipets navn

Rederiets navn

Endring av stilling ombord

Adresseendring

Har du flyttet, fått nytt telefonnummer eller ny epostadresse, eller endret stilling?
Fyll inn skjema så vi kan ha oppdatert medlemsdatabase.

Navn

Skriv inn enten Medlemsnummer eller fødselsdato

Medlemsnr.

Fødselsdato

-

Gammel postadresse

Gammelt postnr./sted

-

Ny postadresse

Nytt postnr./sted

Telefon

Mobiltelefon

Epost

-

Skipets navn

Rederiets navn

Endring av stilling ombord